Yatırım Hesabı Nedir? Yatırım Hesabı Nasıl Açılır?

Yatırım hesabı, birikimlerin çeşitli yatırım ürünlerine yönlendirilmesi ve bir gelir elde edilmesi amacı ile açılan hesaplardır. Yatırım yapılacak ürünler, hisse senetleri, hazine bonosu, devlet tahvilleri, çeşitli fonlar, eurobond, altın veya tam teminatlı opsiyon (DCD) gibi yatırım ürünleri olabilir.

Yatırım Hesabı Nasıl Açılır?

Genel olarak yatırım hesapları bankalarda açılmaktadır. Ancak yatırıma aracılık eden çeşitli kuruluşlarda da yatırım hesapları açılabilmektedir. Her iki durumda da şubelerden, telefon bankacılığından, ATM’lerden, mobil uygulamalardan veya internet şubesinden yatırım hesabı açılabilmektedir.

Ancak karar verilmesi gereken, hangi bankada veya aracı kuruluşta yatırım hesabının açılması gerektiğidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, o bankanın veya aracı kuruluşun, işlem yapılmak istenen yatırım ürünlerine yatırım imkânı sağlayıp sağlamadığıdır. İkinci önemli nokta ise bankanın veya aracı kuruluşun, yatırım hesapları için hesap işletim ücreti talep edip etmeyeceğidir. Bu arada gerçekleştirilen işlemler üzerinden talep edilecek komisyon ücretlerinin de önceden bilinmesi gerekmektedir.

Yatırım hesabı açıldıktan sonra artık yatırımcı, hisse senedi, yatırım fonu, altın, döviz ya da hazine bonosu veya tahvil gibi yatırım ürünlerine yatırım yapmaya başlayabilir.

Yatırım Hesabı Üzerinden Yapılacak Finansal Ürünler

Yatırım hesabı üzerinden yatırım yapılacak başlıca finansal ürünler şunlardır:

  • Hisse senetleri: Sermaye şirketlerinin ortaklarına verilen ve sermaye paylarını gösteren kıymetli evraka hisse senedi denir. Yatırımcılar Borsa İstanbul’da, diledikleri şirketlerin hisselerini satın alarak, ortak olabilirler. Bu şekilde yönetime katılma, kâr payı alma, oy kullanma ve sermaye artırımlarına katılma gibi haklar elde ederler.
  • Hazine bonosu: Devlet tarafından çıkarılan bir yıldan kısa vadeli TL veya döviz cinsinden iç borçlanma senetlerine hazine bonosu denir. Devlet kısa süreli fon ihtiyacını karşılamak amacı ile hazine bonosu çıkarır. Yatırımcılar aldıkları hazine bonosu üzerinden faiz getirisi elde eder.
  • Tahviller: Devlet veya özel sektör kuruluşları tarafından, yine kaynak yaratmak amacı ile çıkarılan ve vadeleri bir yıldan uzun olabilen iç borçlanma senetlerine tahvil denir.
  • Yatırım fonları: Yatırımcılardan toplanan birikimler karşılığında, içlerinde hisse senedi, tahvil, hazine bonosu veya özel sektör borçlanma araçları gibi sermaye piyasası araçları ve altın gibi kıymetli madenler bulunan portföyler kurulmaktadır. Bu portföyler fon yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Yatırımcılar portföyden katılma payı satın alırlar.
  • Eurobond: Devlet veya özel sektör kuruluşları tarafından yabancı ülkelerden kaynak fon sağlamak için kurulan uzun vadeli borçlanma senetlerine Eurobond denir.
  • Altın: Çok eski zamanlardan beri, altın güvenilir ve sağlam bir yatırım aracı olmuştur. İstanbul Altın Borsası’nda altın fiyatları, gramajı ve özellikleri bazında belirlenmektedir.
  • Tam teminatlı opsiyon (DCD): Bir döviz cinsini, belli bir vadede, müşterinin dilediği miktarda alma hakkının bankaya satılması ve bu işlem karşılığında bankanın müşteriye prim ödemesi esasına dayanan bir opsiyon işlemidir.

Kısaca birikim yapmak, yatırım yapmak ve geleceklerini güvence altına almak isteyen insanlar için birçok yatırım ürünü bulunmaktadır. Bunların hepsini tek bir yatırım hesabından yönetmek mümkündür.

Yorum yapın