Volatilite Nedir? Yatırım İçin Önemi Nedir?

Finans piyasalarında sıklıkla karşılaşılan kelimelerden biri volatilitedir. Volatilite, finans piyasalarında var olan belli bir ürünün zaman içerisinde yaşadığı fiyat dalgalanmasıdır. Çıkış ve düşüşlerin zaman içerisine dağılmış olan değeri olarak da kısaca tanımlanabilmektedir. Bu dalgalanmanın ölçümünün yapılabilmesi için genellikle standart sapma kullanılması yöntemi ön plandadır. Finansal açıdan belirsizlik yaşanmasında artış yaşandığı dönemlerde volatilitenin yükseldiği gözlemlenir.

Yatırım piyasası içerisindeki her ürün, kendine özel olarak değer ve risk oranına sahiptir. Volatilite yani dalgalanma belirli zaman aralıklarında yapılan ölçümler sayesinde belirlenir. Ürün değer değişimlerinin standart sapma yönteminin kullanılması yöntemiyle takip edilebilmesi kolaylaşır. Üründeki dalgalanmalar için oran belirlenmesi yapılır ve bu oran volatilite olarak kabul görür. Risk oranlarının ne durumda olduğunun görülebilmesinde özellikle yüksek düzeyde etkiye sahiptir. Finans piyasalarında yer alan bir ürün için risk oranı yüksek seviyedeyse ürün volatilitesi yüksek, risk oranı düşükse de volatilitesi düşük olarak hesaplama yapabilmek mümkündür. Volatilitenin değeri rakam ve yüzdelik değer ifadesiyle gösterilir.

Volatilite Yatırım için Önemli midir?

Volatilite, finans piyasalarında yatırım yapmaya hazırlananlar için son derece büyük bir öneme sahiptir.

  • Finans piyasasındaki risk oranının hesaplanarak yatırımcıların yatırım planlamasını doğru yapabilmesinde etkilidir.
  • Ürün için mevcut risk değerinin hesaplanması sayesinde, yeni yatırımcılar için düşük riskle beraber kazanç sağlayabilme olanağını sunar.
  • Finans piyasalarındaki mevcut ürünlere yatırım yapacaklar için zaman kazanmada etkilidir.
  • Yatırım hakkında bilgi sahibi olmayanlar için doğru yatırım yönlendirmeleri için yol gösterici olarak kayıp yaşanmasını engeller.

Volatilitenin İncelenmesi

Doğru yatırımı yapabilmek için volatilitenin anlamlandırılması büyük bir öneme sahiptir. Yatırımcı açısından volatilitenin incelenmesi sayesinde, objektif olarak finans piyasaları içerisinde yer alan herhangi bir ürününün değerlendirilebilmesi söz konusu hale gelir. Volatiliteyle yatırımların şekillendirilmesi avantajlarının yanı sıra aynı zamanda az veya yüksek riski barındıran yatırım ürünlerine erişim sağlayabilmek de mümkündür. Yatırımcılar, volatilitenin değerini belirledikleri ürünler için yatırım yapıp yapmama konusunda kendi inisiyatiflerini kullanabilmede özgür konumda yer alırlar. Düşük riske sahip olan yatırım ürünlerinde kazanç seviyesi de düşük olacağı gibi bunun aksine yüksek riskli ürünlerde yüksek kazanç elde edilebilir durumdadır. Volatilite seviyesi ölçümleri sayesinde beklentiler şekillendirilebilir.

Yorum yapın