Tahvil Nedir? Hangi Tahvil Tercih Edilmeli?

Tahvil, vadesi bir yıldan uzun olarak oluşturulan borç senetleridir. Anonim şirketler tarafından kaynak bulmak için çıkartılırlar. Tahviller, sermaye ya da ticaret piyasası kanunlarına uygun olarak çıkarılma zorunluluğuna sahiptirler. Tahviller, üzerinde bulunan kupon veya anapara vadesi dolduğunda, borçlu konumda olan şirketin borçlarını ödemesi temeliyle oluşturulurlar. Genel olarak şirketler tarafından çıkarıldıkları gibi aynı zamanda devlet tarafından da basılabilmektedirler. Devlet tarafından basılan tahviller, devlet tahvilleri olarak isimlendirilirler. Faiz sertifikaları olarak da tanımlanabilir durumdadırlar. Hükümet, anapara ihtiyacına yönelik olarak devlet tahvili basabilme yetkisine sahiptir. Yatırımcılar tarafından hem şirket hem de devlet tahvillerine yatırım yapılabilmesi alternatifleri söz konusudur. Gerçekleştirilen mali analiz sayesinde tahvil oluşturulabilir.

Hisse Senetleri ve Tahvil Arasındaki Farklar Neler?

Hisse senetleri, yatırımcılarına yüksek gelir geri dönüşü sağladığı gibi bununla beraber yüksek risk oranını da getirmektedir. Hisse senetleri, sahip oldukları spekülatif yapı nedeniyle risk değerine sahiptirler. Tahviller, hisse senetleriyle kıyaslandıklarında risk değeri daha düşük seviyede olan yatırım araçları olarak kabul edilirler. Risk dengesinin sağlanabilmesi için yatırım portföyüne eklenecek olan tahviller arasından mevcut olan alternatiflerin değerlendirilerek vade sonunda kazanç elde edilebilme avantajına sahip olunabilir. Portföyünü çeşitlendirmek isteyenler için de güvenilir yatırım araçlarından biri olarak tercih edilebilecek tahvil sayesinde beklenen seviyede kar elde edilebilir.

Hangi Tahviller Tercih Edilmeli?

Tahvil seçenekleri birbirlerinden ayrılan özellikleriyle beraber yatırımcılar için farklı alternatifleri sunarlar. Her tahvil, farklı özelliğe sahip olarak yatırım yapabilmeye elverişli durumdadır.

Hazine Tahvilleri

Enflasyon oranları arasından sıyrılabilmeyi sağlayan garantiye sahip yatırım şekli hazine tahvilleridir. Enflasyon Korumalı Hazine Tahvilleri sayesinde, yatırımcılar enflasyon riskine karşı koruma altında olurlar. Nominal değerleri TÜFE ile doğru orantılı olarak artış göstererek ilerler.

Vergisiz Tahviller

Vergiden muaf tahviller sayesinde mevcut olan yüksek vergi oranlarından kaçınabilmek kolay hale gelir. Vergi ödenmesi gereken tahvillere göre verimlilik açısından daha aşağı seviyede olsalar da, getiri açısından sağlanacak olan avantaj oldukça etkilidir.

Hisse Senetleri ile Değiştirilebilir Tahviller (HDT)

Vadeleri 2-7 yıl arasında değişkenlik gösteren tahvil çeşitleri olmalarıyla beraber, tahvili ihraç eden kurumun artırdığı sermayeyi temsil ederler. Hisse senetleri ile değiştirilebilir olmaları, diğer tahvil seçeneklerinden ayrılmalarını sağlar.

Yorum yapın