SGK Çocuk Parası Alma Şartları ve SGK Çocuk Parası Başvurusu 2018

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olan SGK çocuk parası, sosyal devlet yapısını güçlendirme amacıyla sağlanmaktadır. Doğumun ardından bir defaya mahsus olma şartıyla beraber sağlanan SGK çocuk parası ödemesi yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında ailelere yardım yapılmasına dair alınmış bir karar olmasıyla birlikte ödemeler belirli şartlarda gerçekleştirilir.

Her yeni doğan çocuk için ailelere yardım olması amacıyla ödenene SGK çocuk parası, 2015 doğumlu olanlara yönelik olarak sağlanır. Bu dönemin ardından doğan her çocuk için belirlenen şartların incelenmesinin ardından ödeme için tutar belirlenmektedir.

SGK Çocuk Parası Ödeme Miktarları

SGK çocuk yardımı kapsamında mevcut olan 15 Mayıs 2015 tarih değerinin bulunmasıyla birlikte, bu tarihten sonraki her çocuk için geçerliliğini koruyan ödeme yapılmaktadır. 15 Mayıs 2015 öncesinde doğan çocuklar için ödeme yapılamasa da, yapılacak olan ödeme hesaplamalarına dâhil edilirler.

SGK çocuk parası ödemelerinde çocuklara göre yapılacak olan ödeme miktarları değişkenlik gösterir:

  • çocuk için 300 TL
  • çocuk için 400 TL
  • çocuk ve sonrasındaki her çocuk için 600 TL’lik ödeme yapılmaktadır.

Yapılacak olan ödemeler için belirlenen hesaplama değerleri üzerinden fiyatların ne kadar olacağına dair inceleme gerçekleştirilmekte ve en iyi sonuçların alınabilmesine yönelik olarak işlemler tamamlanmaktadır. Nüfusuna yeni çocuk katılacak olan ailelere yapılan ödeme, SGK çocuk parası kapsamında değerlendirilmekle beraber sadece devlet tarafından belirlenen belirli bir tarihte alınabilmektedir. Bazı bireyler tarafından ödemenin sürekli olarak yapılacağına dair yanlış bilgiye sahip olunduğu görülebilir. SGK çocuk parası için tek seferlik olacak şekilde gerçekleştirilen ödemeler için gerekli kapsamda değerlendirilen ailelere sağlanır.

Yurtdışında Yaşayanlar SGK Çocuk Yardım Parasından Faydalanabilir Mi?

Yurtdışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorulardan birisi SGK çocuk yardım parasından faydalanıp faydalanılamayacağıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul edilen her vatandaş için çocuk parası alabilme olanağı bulunur. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda yapacakları başvurunun ardından çocuk parası alabilme hakkına sahiptirler. Gurbetçiler için, yaşanan ülkede mevcut olan büyükelçilikler ve konsolosluklara başvuru yapılabilmesi olanağı bulunur. Başvuru işlemlerinin ilk adımının tamamlanmasının ardından devam eden süreç içerisinde konsolosluklar gerekli olan tüm işlemleri bireyler adına tamamlarlar. Çocuk parası için yardım Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanarak, gurbetçi vatandaşlara da tek seferlik olarak verilmektedir.

SGK Çocuk Parası Alma Şartları Neler?

Çocuk parası olarak devlet tarafından sağlanan yardım parasının alınması için belli başlı şartlar bulunur. Şartları yerine getiren ve çocuğu olan ebeveynlerin yardım almasında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı gibi başvurunun ardından SGK çocuk parası alınabilmektedir. SSK’lı olarak çalışır durumda olan bireylerin çocuk sahibi oldukları durumda verilen çocuk parası, aşağıdaki şartlar esas alınarak sağlanır:

  • Son 1 yıllık süre içinde en az 90 günlük prim yatırılmış olması
  • Sigorta durumunun devam ediyor olması

SSK için belirlenmiş şartları yerine getiren ebeveynlere sunulan çocuk parası bu şartların yerine getirilmesiyle beraber kolaylıkla alınabilir. Yeni doğan çocukların kaçıncı çocuk olduklarına göre belirlenmiş olan tutarlarda ödeme yapılmaktadır. SGK çocuk parası alma şartlarını yerine getirenler için mevcut olan şartların göz önünde bulundurulması ve bunun ardından yapılacak olan ödemenin kesinleştirilmesi sağlanır. Şartları yerine getirmeyen ebeveynler ve aynı zamanda başvuru yapmayan ebeveynler SGK çocuk parası alma hakkından mahrum kalabilme durumunda kalabilirler.

Çalışan Kadınlara SGK Çocuk Parası Verilir mi?

Çalışan kadınlar için doğum yapılmasının ardından mecburi doğum izni verilir. Bu süre içerisinde maaş alınmadığından dolayı çalışan kadınların desteklenmesine yönelik olarak yasa mevcuttur. Çalışan kadınlar için alınabilecek destek çocuk parasından farklıdır. Çocuk parasının verilmesi aileyi ortak olarak kapsar ve bir defaya mahsustur. Çalışan kadınların doğum izinlerinde maaş almamalarından kaynaklı olarak devlet tarafından sağlanan destekse sürekli olarak devam eder ve doğum parası adı altında incelenir.

SGK Çocuk Parası için Başvuru Nasıl Yapılır?

Sosyal devlet anlayışına göre vatandaşlarının hayatını kolaylaştırma amacına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti devleti, SGK çocuk parası olanağını belirli şartlarda ve tutarda sunar. Çocuk parasında başvuru olmadan ailelere yardım yapılabilmesi olanağı mümkün değildir. Devlet tarafından SGK çocuk parası alabilmek için başvurunun yapılması olmazsa olmaz işlemlerden biri konumunda yer alır.

Çocuk parası almak isteyen aileler için başvuru iki farklı şekilde yapılabilir. Başvuruyu şahsen yapmak isteyenler için SGK İl Müdürlüklerine başvuru olanağı bulunur. Bir diğer yöntem olarak da kargo veya postayla başvuru yapılmasıdır. İnternet üzerinden edinilen başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurulmasıyla beraber, en yakın İl Müdürlüğüne gerekli belgelerle postalanabilir. Bu yöntemle başvuru yapılmasının ardından geri dönüş sağlanarak süreç hakkında bilgi verilmektedir.

sgk çocuk parası

SGK çocuk parası alınabilmesi için gerekli olan evraklar şunlardır

  • Hastaneye teslim edilen vizite kâğıdıyla birlikte çıkarılan doğum raporu
  • Doğum belgesinin aslı
  • Bebek için çıkartılmış olan TC kimlik kartı

Eksik evrak ve belge olması durumunda başvuru süreciyle alakalı olarak aksama yaşanabilmesi olasılığı bulunur. SGK çocuk parası için belirli bir sürede başvuru yapılması gerekliliği bulunduğundan dolayı, zaman kaybı yaşamamak adına doğru zaman dilimi içerisinde her şeyin eksiksiz olarak tamamlanması gerekir. SGK çocuk parası için başvuru yapılmasının ardından geçen süre içerisinde yapılan değerlendirmeyle beraber yapılacak başvuruya onay verilerek çocuk parası kapsamında ailelere ödeme yapılır.

SGK Çocuk Parası Nereden Alınır?

Ebeveynler tarafından yapılan başvuru için yoğunluğa bağlı olarak sürenin değişebilmesi olasılığı bulunur. SGK çocuk parasında yapılan başvurulara yanıt en geç 30 günlük süre içerisinde verilir. Başvurusu onaylanmış olanlar için ödemenin yapılması PTT şubelerinden gerçekleştirilir.

Türkiye üzerinde farklı şehirlerde konumlanan PTT’lerden devlet tarafından tutarın yatırılmasının ardından çocuk parasının çekilebilmesi mümkündür. Her noktadan işlem yapılabilmesi olanağı bulunduğundan dolayı oldukça kolay şekilde para temin edilir. SGK çocuk parasının alınması aşamasında herhangi bir evrak veya belgeye de ihtiyaç duyulmaz. Başvuru için belirlenmiş olan şartların ve talep edilen her evrak tamamlandığı durumda ekstra olarak paranın çekilebilmesi için ekstra işlem yapılmasına gerek bulunmaz. Devlet tarafından SGK çocuk parası yatırıldıktan sonra ebeveynler için bilgilendirmenin yapılması sayesinde, konuyla alakalı olarak aktif şekilde bilgi sahibi olunabilmektedir.

Anne Baba Olmayan Çocuklarda SGK Çocuk Parası Alınabilir mi?

Anne baba olmadığı durumda vasi olarak atanmış kişilerin çocuk parasından faydalanabilmesine yönelik olarak devlet tarafından onay verilmiştir. Vasi olarak atanmış olan kişiler tıpkı anne ve baba gibi başvuru yapmalı ve gerekli evrakları ilgili makamlara teslim etmelidirler. SGK çocuk parasının alınabilmesinde sağlanan hakla beraber her zaman işlemlerin yapılabilmesi olanağı bulunur. SGK çocuk parasının alınması durumu için belirlenen şartların tamamına yönelik olarak bilgi sahibi olunmasıyla süreç kolaylaşır. Anne baba olmadığı durumda vasi olan bireylerden atamanın yapıldığına dair belge istenebilmektedir. Alo 173 ve Alo 180 numaralarından detaylı olarak bilgi alınabilmesi olanağı bulunur. SGK tarafından sağlanan çocuk parası alma şartlarına dair özel olarak bu numaralardan yeterli destek alınabilmesi mümkündür.

SGK Çocuk Parası Tek Seferlik mi Alınabilir?

SGK çocuk parası temel olarak çocuk başına yapılan hesaplamalarla birlikte alınabilmektedir. Her çocukta tek seferlik olarak çocuk parası devlet tarafından verilmektedir. Sürekli olarak devam etmediğinin göz önünde bulundurulmasıyla beraber, yapılacak olan başvurudan sonraki dönemde beklenti içerisinde olunmaması daha doğru bir yaklaşım olur. Bazı ebeveynler SGK çocuk parasını aldıktan sonra neden devam etmediğine dair akıllarında soru işaretlerine sahip olabilmektedirler. Her çocuğa bir kez olacak şekilde sağlanan çocuk parasının tamamı da tek seferde ödenmektedir. Ebeveynlere taksitli olarak veya belirli zaman dilimlerini kapsayacak şekilde çocuk parasının verilmesi söz konusu olmaz. PTT’ye yatırılan tutar tek seferde ödemenin tamamını kapsadığı gibi aynı şekilde çekim de tek seferde gerçekleştirilebilmektedir.

Çocuk parasının ödenmesinde çocuk başına olacak şekilde gerçekleştirilen değerlendirmeyle beraber, kaçıncı çocuğun olduğuna göre değişkenlik gösteren ödemenin yapıldığı görülmektedir. Devlet tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda çocuk başına tek seferlik olarak yapılacak ödemeler, yeni çocuk doğumunda tekrar gerçekleştirilir. 3.çocuktan sonra çocuk parasında artış yaşanmadan ödeme sabit miktarda tutulur. 1. ve 2.çocuk için ödenen tutarlarda artış görülür.

SGK Çocuk Parası İkiz, Üçüz ve Dördüz Doğumlarda Aynı mıdır?

İkiz doğuranlar için SGK çocuk parası olarak belirlenen tutar 700 TL’dir. Üçüz doğuranlar için devlet tarafından yapılacak ödeme 1300 TL olarak belirlenmiştir. Dördüz ve üzeri doğumlar için 1600 TL’lik ödeme yapılır. Her doğum devlet tarafından özel olarak değerlendirmekle beraber çocuk parası kapsamında belirlenen tutarlarda ödeme yapılır. İkiz ve üçüz doğum yapanlara ödenen çocuk parası, sonraki doğumlarda belirli miktarda tutularak gerçekleştirilmektedir. Yapılan ödeme diğer doğumlar için artış göstererek ilerlememektedir. SGK çocuk parasında Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü‘nce yapılan planlama doğrultusunda gerçekleştirilen yardımda ikiz ve üçüz doğumlara özel olarak fiyat belirlemesi yapıldığı görülür. Çocuk parası, aileler tarafından çocukların ilk ihtiyaçlarının kolaylıkla giderilebilmesine yönelik olarak verildiğinden dolayı tekli doğumdan farklı olarak gerçekleşen doğumlarda fiyatın artırılmasıyla masrafların karşılanmasında da kolaylık sağlanması ön planda tutulur. SGK çocuk parası olarak belirlenen tutar ne kadarsa yapılacak olan ödeme belirlenen miktarda eksiksiz olarak gerçekleştirilir.

sgk çocuk parası

Çocuk Parasının Alınmasına Engel Teşkil Eden Durumlar Bulunur mu?

Devlet tarafından sağlanan yardımlardan biri olarak kabul edilen çocuk parasının alınmasına yönelik olarak herhangi bir engel bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı konumunda olan her vatandaşın bu haktan yararlanabilmesi mümkündür. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında yaşanması yani lokasyon durumu hiçbir şekilde engel oluşturmaz. Çocuk parasından yararlanmak isteyen ebeveynlerin sadece gerekli olan belgeleri teslim ederek başvuru yapmaları yeterli olacaktır. Çocuk parasının alınmasına yönelik olarak hiçbir engelin bulunmuyor olmasıyla beraber aynı zamanda bir o kadar da kolay şekilde işlemlerin tamamlanabilmesi ekstra bir avantaj olarak ön plandadır.

SGK Çocuk Parası Ödemeleri Artacak mı?

Gerekli şartları sağlayan her vatandaş için alınabilir durumda olan çocuk parası, belirlenen fiyatlar üzerinden sağlanır. Fiyatların güncelliklerine bağlı olarak ebeveynlere ödeme yapılır. SGK çocuk parası fiyatlarının artıp atmayacağına kesin olarak karar verilmesi devlet tarafından sağlanır. Çocuk parasında fiyatların belirlemeleri dönemsel olarak güncellenebileceği gibi uzun süreli olarak aynı seviyede de kalabilmektedir. Belirli fiyat faktörlerinin ön planda tutulmasıyla beraber çocuk parasının ne kadar olduğuna dair kesin olarak bilgilendirme yapılabilmesi mümkündür. Ödemenin yapılması mevcut fiyatlar üzerinden gerçekleştirildiği gibi tek seferlik olarak gerçekleştirildiğinden dolayı, ilerleyen zamanda fiyatın güncellenmesi baz alınmaz.

Ödemelerde olası fiyat artışlarının belirli tutarlarda yaşanabilmesi olasılığı bulunur. Devlet tarafından 1.çocuk, 2.çocuk ve 3.çocuklar için gerçekleştirilen çocuk parası ödemeleri için sağlanacak olan güncellemelerin net fiyatı oluşturdukları görülebilir. 2018 yılı için belirlenen tutar, 2018 yılında doğmuş olan çocuklar için verilecek olan çocuk parası kapsamında değerlendirilerek ödeme bu yılın tarihi baz alınacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

Başvuru Yapılmadan Çocuk Parası Alınabilir mi?

SGK çocuk parası almak için başvuru yapılması zorunlu şartlardan biridir. Devlet tarafından yapılacak ödeme için kayıt tutulduğundan dolayı, başvuru olmadan çocuk parası alabilmek mümkün değildir. Ödemenin otomatik olarak yapılacağının düşünen bireyler, bu noktada ödemenin tarihi geçmesi sorunuyla karşı karşıya kalabilmektedirler. Başvuru için belirlenen dönemlerde yapılacak işlemler sayesinde SGK çocuk parası alınabilmesi mümkündür. Herkes için aynı şartlarda başvurunun tamamlanmasıyla beraber buna ek olarak da ödemeler de gerçekleştirilmektedir. Başvuru yapılmadan çocuk parasının alınabilmesinin mümkün olmamasından kaynaklı olarak, belirlenen kriterler üzerinden değerlendirme yapılır.

Çocuk Parasının Yatırılıp Yatırılmadığı Nereden Öğrenilir?

Çocuk parasının yatırılıp yatırılmadığına dair sorgulamalar resmi olarak belirlenmiş kurumlar üzerinden yapılabilir. PTT’lerin tamamından sorgulama yapılabilmesi hakkı bulunduğu gibi aynı zamanda telefon üzerinden de paranın yatırılıp yatırılmadığına dair bilgi alınabilmesi mümkündür. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen her resmi adresten verilen bilgiyle beraber kesin olarak çocuk parasının durumunun öğrenilebilmesi ve buna yönelik olarak işlem yapılabilmesi olanağı söz konusudur. Kesin olarak bilginin veriliyor olmasıyla beraber, ebeveynler zahmetsiz olarak işlemlerini tamamlayabilirler.

SGK çocuk parasının yatırılıp yatırılmadığına yönelik bilginin net olarak alınabilmesi için belirlenmiş resmi adreslerden sorgulama tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir ücret talep edilmediğinden dolayı aynı zamanda bir o kadar da hızlı işlem yapılabilir olmasıyla fark yaratılabilmesi mümkündür.

SGK Çocuk Parası Ne Zaman Verilecek 2018?

SGK çocuk parası, çocuğu olanlar için alınabilir bir yardım ücreti olarak devlet tarafından sağlanır. Bir kereye mahsus olarak veriliyor olmasıyla beraber yeni çocuğu olanlar tarafından SGK çocuk parası ne zaman verilecek sorusu sıklıkla sorulan sorular arasında yer almaktadır. 2018 yılı için belirlenen tarih içerisinde paranın yatırılmasıyla beraber ödeme alınabilmesi sağlanır. Her yıl, devlet tarafından belirlenen periyotlar içerisinde olma kaydıyla ödemeler güncel fiyatlar üzerinden yatırılmaktadır. Başvurunun eksiksiz olarak yapılmasıyla beraber çocuk parası her vatandaş için alınabilir durumdadır. Tüm başvuru yapan yeni çocukluların, SGK çocuk parası aynı anda yatırıldığından dolayı kişiye özel olarak ücretin yatmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Her yeni doğan çocuk için sağlanan bir tutar olmasıyla beraber belirtilen süre içerisinde başvurunun kolaylıkla yapılabilmesi mevcuttur.

Çocuk parasının verileceği tarihler, yapılan başvurunun ardından takip eden süre içerisinde 1-2 aylık dönemi kapsar. Aynı tarihte başvuranlar için aynı anda ödeme yapılmasıyla beraber, başvuru tarihi baz alınarak belirli periyotlar içerisinde ödemeler vatandaşlara gerçekleştirilir.

Çocuk Parası Alanlar Farklı Yardımlardan da Yararlanabilirler mi?

SGK çocuk parası alan vatandaşlar, devlet tarafından belirlenen şartları sağlamaları durumunda diğer yardımlardan da yararlanabilme hakkına sahiptirler. Mevcut olan yardımlarda yapılan ödemeler değişkenlik gösterebileceği gibi tamamı yeni doğan çocukların masraf yüklerinin hafifletilmesine yöneliktir. SGK çocuk parası alınması diğer yardımların alınabilmesi için bir engel olmamakla beraber, gerekli şartları taşıyanlar için diğer yardımlara da aynı şekilde başvuru yapılarak aynı anda alınabilmeleri olanağı bulunur. Çocuklu vatandaşlar tarafından birden fazla yardımdan faydalanılabilmesi sayesinde büyük bir avantaj sağlanması mümkündür. Çocuk parası alan vatandaşların herhangi bir kısıtlama altında olmaları durumu söz konusu olmadığından dolayı, devlet tarafından sunulan tüm imkânlardan yararlanabilmeleri sağlanır.

Yorum yapın