Petrol Fiyatlarının Ekonomiye Etkisi

Petrol, dünyanın enerji kaynakları listesinin ilk sıralarında yer alan bir kaynaktır. Enerji tüketimi açısından ilk sırada bulunan petrol, sanayinin gelişiyle beraber önemini artırmış durumdadır. Ekonomi dünyasında yer alan tüm sektörler üzerinde petrol fiyatları belirli bir etkiye sahiptir. Doğrudan veya dolayı yoldan petrolle ilişki olan ekonomi, petrolde yaşanan durumlara göre değişkenlik gösterir. Petrol, ülke ekonomilerini en çok etkileyen temel unsurlardan biri olarak kabul edilir. Petrol fiyatları arz-talep doğrultusundan etkilenir. Alternatif enerji kaynaklarının tüketim payı, jeopolitik faktörler, stoklar ve enerji verimliliği durumu ise petrol fiyatlarının ekonomiye etkisini belirleyen unsurlardır. Petrol rezervlerinin OPEC üyesi ülkelerinin kontrolünde olması nedeniyle petrol fiyatlarına olan etkisi bir hayli yüksek seviyededir. Talep artışı ve arzın talep karşısında yetersiz kalması petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden olur. Petrolün arz esnekliğinin düşük seviyede olmasından kaynaklı olarak ekonomik açıdan etkilere uzun vadeli olarak görülebilir.

Yüksek Petrol Fiyatları ve Ekonomi Etki Dengeleri

Petrol ithal eden ve petrol ihraç eden ülkelerde, petrol fiyatları konusunda yaşanan gelişmeler farklı etkiler göstermektedir. Petrol dengelerinde yaşanan değişimin ekonomik açıdan etkileri oldukça yoğun olduğu için her zaman yapılacak olan değerlendirmelerin özel olarak sınıflandırılması gereklidir.

Petrol fiyatları yükseldiğinde petrol ithalatı gerçekleştiren ülkelerin milli gelir seviyelerinde düşüş yaşanması kaçınılmazdır. Petrol tüketiminin petrol fiyatlarının yükselmesine bağlı olacak şekilde tasarruf edilemeyecek olmasından kaynaklı olarak, petrol harcamalarında artış söz konusudur. Petrol fiyatlarının yükselmesi ile birlikte diğer harcamalar için ayrılan milli gelir miktarında düşüş meydana gelir. Petrol ithalatı yapılan ülkelerin milli gelir dağılımında petrol yüksek yüzdeli yere sahipse, ülke ekonomileri zarar görür.

Petrol ihracatı yapan ülkelerde ise petrol ithal eden ülkelere göre ekonomik açıdan etkiler daha farklıdır. Yükselen petrol fiyatları, ihracat gelirleri açısından yükselme yaşanmasına sebep olarak ihracat gerçekleştiren ülkeleri pozitif anlamda etkiler. Yüksek petrol fiyatları yoğun olarak gelir akışı sağladığı için sıcak paraya olan ihtiyacın karşılanmasına da neden olur. Petrol fiyatlarında düşüş yaşanması ile beraber petrol ihracatına bağlı olarak ekonomik açıdan zayıflama görülmesi söz konusudur.

Yorum yapın