Kredi Garanti Fonu (KGF) Nedir? Nasıl Çalışır?

Kredi Garanti Fonu (KGF) Nedir, Nasıl İşliyor?

Basit bir ifade ile Kredi Garanti Fonu, işletmelere teminatsız kredi alma imkânı sunan bir finans sistemidir. Kredi Garanti Fonu, ilk teminatını 1994 yılında vermiştir. Aslında kurumsal bir kefalet kuruluşudur denebilir. Özellikle kısıtlı imkanları ve teminat gösterme güçlüğü içinde olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ’lere) müteselsil kefil olarak kredi alma imkânı sağlamaktadır.

Anonim şirket olarak kurulmuş bir kamu kuruluşu olan Kredi Garanti Fonu’nun ortakları şu kuruluşlardır:

  • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK)
  • Türk Eximbank
  • Halkbank
  • Vakıfbank
  • Vakıf Katılım Bankası
  • Ziraat Bankası
  • Ziraat Katılım Bankası

Ayrıca Akbank, Alternatifbank, Anadolubank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası gibi bankalar da ortaklar arasındadır.

Kredi Garanti Fonu Kredi Verir mi?

KGF kredi veren bir kuruluş değildir, bir kefalet kuruluşudur. İşletmeler lehine kefil olarak onların bireysel krediler dışında ihtiyaç duydukları işletme ve yatırım finansmanına yönelik her türlü nakdi ve gayrınakdi kredi taleplerine kefalet vermektedir.

(KGF) Kredi Garanti Fonu, bankaların ilk defa kullandıracakları veya yenileyecekleri, ya da yeniden yapılandıracakları TL, döviz veya dövize endeksli nakdi veya gayrınakdi kredilerine kefil olmaktadır. Ayrıca bankalar yanında finansal kiralama şirketlerine ve yatırıma yönelik finansman sağlayan finansman şirketlerine de kefalet vermektedir.

Bankalar ve finans kuruluşlarında kredi değerliliği olan, buna karşılık teminat yetersizliği yüzünden bazı kredi ve destek olanaklarından yararlanamayan KOBİ’ler ve KOBİ tanımı dışında kalan firmalar, Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanan kefaletten yararlanabilmektedir. Yani serbest meslek mensupları, esnaf ve sanatkârlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler de bu fondan yararlanabilmektedir.

Kredi Garanti Fonu Kefaleti

Fonun kefaletinden yararlanabilmek için, banka veya finans kuruluşuna bu yönde bir talep yapmak ve dosyanın Kredi Garanti Fonu’na gönderilmesine rıza göstermek yeterlidir. Kredi başvurusu uygun bulunursa, banka kefalet talebini fona iletmekte ve iki hafta içerinde başvuru sonuçlandırılmaktadır.

KGF, KOBİ’lere verilen kefaletlerde üst limiti, KOBİ başına 12 milyon TL’ye çıkarmıştır. Ayrıca KOBİ tanımı dışında kalan işletmelere, ihracatçı olmasalar da 200 milyon TL’ye kadar kefalet verilecektir. Ayrıca bu yıl kefalet başvuruları için yüzde 0,03 oranında komisyon alınacak, gelecek yıldan itibaren kefalet komisyonu ve başvuru ücreti alınmayacaktır.

KGF uygulaması ile birlikte, riskler büyük oranda KGF tarafından paylaşıldığı için, finansal sistem tarafından sağlanan kredi daha düşük riskli kabul edilmekte ve bu sayede işletmeler daha düşük faizli kredi kullanma imkânı elde etmektedir.

Yorum yapın