Kira Beyanı Dönemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Geçtiğimiz yılın kira gelirini elde eden gayrimenkul sahipleri için beyan dönemi bugün başlıyor.

1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında konutundan ya da iş yerinden kira geliri elde edenler için kira beyanı dönemi 1 Mart itibariyle başladı. Kira beyanı verilmemesi için istisna rakamlarda bulunuyor. 2017 yılı için bu rakamlar konutta 3.900 TL, iş yerinde ise 30.000 TL olarak belirlendi. Eğer bu rakamların altında bir kira geliri elde ettiyseniz kira beyanı vermenize gerek kalmıyor. Kira beyanı dönemi her yıl 1 Mart’ta başlayıp 25 Mart’ta sona erecek olup, bu yıl 25 Mart’ın resmi tatile denk gelmesi nedeniyle takip eden ilk iş günü olan 26 Mart’ta sona erecektir.

Kira Geliri Beyanında İstisna Oranları Nasıl Uygulanacak?

Belirttiğimiz gibi istisna oranları konutta 3 bin 900 TL, iş yerinde ise 30 bin TL olarak belirlendi. Bu miktarların üzerinde gelir elde edenler beyan vermek zorunda. Konut kira geliri olarak gelir elde edenler 3.900 TL düşürüldükten sonra beyanname verecek. Birden fazla konutu olanlarda istisna oranı yalnızca bir konutta kullanılabilecek. İş yeri kira gelirinde ise beyan sınırı geçilirse istisna düşülmeksizin beyan alınacak.

Hem Konut hem de İş Yeri Kira Geliri Olanlarda İstisna Nasıl Uygulanır?

Konut ve iş yeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır.

Kira Geliri Beyanı Nerede ve Nasıl Verilecek?

Konut ya da iş yeri sahipleri internette Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesi olan “www.gib.gov.tr” adresi üzerinden “Hazır Beyan Sistemi”ne giriş yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebilecek. Ayrıca vergi dairelerinde de beyanname verilebilecek. Beyannameler yalnızca ikametgâhının bulunduğu vergi dairesi tarafından kabul edilecek. Vergi dairesine gidemeyecek durumda olan ve beyannameyi internet üzerinden de veremeyecek 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler, engelliler ve hastalar “444 0 189” numaralı Vergi İletişim Merkezini arayarak kendilerine bir memurun yardımcı olmasını isteyebilecek. Sistem üzerinden vatandaşlara randevu verilecek ve kendilerine bir memur yönlendirilecek.

Kiradan Doğan Vergi Ne Zaman Ödenecek?

Bu vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

Kira Beyanı Verilmemesi Halinde Ne Olacak?

Maliye Bakanlığı tapudan, elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerinden, bankalardan, PTT’den ve sigorta kurumlarından bilgi alabilmekte ve bu sayede kimlerin kira geliri elde ettiğini tespit edebilmektedir. Sizin beyanda bulunmanız iyi niyet göstergesidir ve istisna haddinden faydalanmanızı sağlar.  Elde ettikleri kira gelirini beyan etmeyenler, eksik veya yanlış beyan edenler istisna oranından faydalanamayacakları gibi, kendilerine cezai işlem uygulanacaktır. Bu tarz cezalarla karşılaşmamak için zamanında kira geliri beyanı verilmesi önemlidir.

Bedelsiz Kiraya Verilen Konutların Durumu Ne Olacak?

Anne, baba, çocuk ve kardeş gibi yakınlara bedelsiz verilen konutlar için kira beyanı verilmeyecektir. Lakin bu durum sadece bir konut için geçerlidir. Birden fazla konut bu şekilde verildiyse emsal bedel uygulaması yapılması gerekmektedir. Bu da konutun emlak vergi değerinin %5’i olarak hesaplanır. 2. derece akrabalara verilen konutlarda ise her halükarda beyan verilmelidir. Kira bedeli alınmıyorsa dahi emsal bedel uygulanır.

Kirada Gayrimenkul Olmasına Rağmen Ücret Tahsil Edilemiyorsa Beyan Nasıl Verilmeli?

Kira geliri beyanında bulunulması için konut ya da iş yeri kirasının nakden tahsil edilmesi gerekmektedir. Kiranın TL, Döviz veya çek olarak alınması nakden tahsil anlamına gelir. Eğer belirtildiği şekillerde bir kirayı tahsil edememişseniz bunlar için beyan vermenize gerek yoktur. Kira geliri geçmiş dönemlere ait olsa bile tahsil edildiği yılın geliri olarak dikkate alınır. Yalnız gelecek yıllara ait kira bedelleri peşin olarak tahsil edildiyse gelirin ait olduğu yıl beyan için geçerli kabul edilir.

Yorum yapın