İşsizlik Maaşı Kimler Alabilir? İşsizlik Maaşı Hesaplama-Sorgulama

Aktif olarak çalışanlar için ve işten çıkarılanlar için en çok merak edilen konuların başında işsizlik maaşı gelir. İşsizlik maaşı hakkında net bilgi sahibi olmak, işle alakalı; istifa, çıkarılma veya farklı durumlar için büyük önem taşır. Yetersiz veya yanlış bilgi sahibi olunması durumunda işsizlik maaşından yararlanamama durumu söz konusu hale gelebileceği gibi aynı zamanda beklenmeyen sonuçlarla da karşı karşıya kalınabilmektedir.

İşsizlik maaşı, temel olarak; işsiz kalan sigortalı çalışanların gelir kaybının engellenmesi veya azaltılması için sağlanır. Kişilerin hem kendi ihtiyaçlarını hem de ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yönelik olarak devlet tarafından düzenli olarak ödemeleri gerçekleştirilen maaş kategorisinde değerlendirilir. İşsiz kalınan süre boyunca ihtiyaçlarının tamamının karşılanabilmesine yönelik olarak sağlandığından dolayı, bireysel anlamda oldukça büyük avantajlar sağlar. Devlet tarafından ödenen bir maaş olmasıyla birlikte, kaynak kullanımı açısından işçi ve işveren katkısıyla oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden sağlanır. Yapılacak olan özel hesaplamalar üzerinden, işsiz durumunda değerlendirilenler için belirlenen ücrete göre ödemeler yapılır.

İşsizlik Maaşını Kimler Hangi Durumlarda Alabilir?

İşsizlik maaşı kimler alabilir? sorusu sıklıkla sorulmaktadır. İşsizlik maaşını alabilme hakkına sahip olanlar, işten işveren tarafından çıkarılmış olanlardır. İşten çıkarılmaya ek olarak iş yerinin iflas etmesi durumlarında zorunluluktan dolayı, işyerinin kapatılması durumunda da işsizlik maaşı alınabilir durumdadır. İşsizlik maaşı alınmadan önceki süre içerisinde, 120 günlük primin tamamlanmış olması gerekir. İşyeri tarafından yapılan ödemelerde, son 3 yıllık çalışma süresi içerisindeyse 600 gün ödenerek çalışılmış olması şartı aranmaktadır. İşsizlik sigorta primlerinin eksiksiz olarak ödenmiş olması sayesinde, bulunulan statüye kadar 10 aylık süreye kadar işsizlik maaşı alınabilir.

İşsizlik maaşı kimler alabilir? şeklindeki sorularda, istifa durumu da merak konulardan biridir. İşten kendi isteği üzerine istifa edenler işsizlik maaşından yararlanamazlar. SGK sistemi üzerinden belirtilecek işten ayrılma durumuna bağlı olarak işsizlik maaşı ödemelerinin gerçekleştiriliyor olmasıyla beraber, işten istifa durumunda işsizlik maaşı alınabilmesi mümkün değildir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Sigortalı çalışmış olanlar için gerekli şartların yerine getirilmesinin ardından işsizlik maaşı hakkına sahip olunması durumunda işsizlik maaşı hesaplama gerçekleştirilebilir. Sigortalılar için alınacak işsizlik maaşı hesaplaması, son 4 aylık süre içerisinde mevcut olan prim esas kazancı üzerinden değerlendirilir. Günlük brüt kazanç seviyesinin toplamda %40’ının alınmasıyla birlikte, asgari ücretin %80’lik kısmını geçmeyecek şekilde işsizlik maaşı hesaplama tamamlanır. En düşük işsizlik maaşı için brüt asgari ücret tutarının %40’ı ve en yüksek işsizlik maaşı için de brüt asgari ücret tutarının %80’i belirlenmiş durumdadır. Yapılacak olan hesaplamalar için belirlenen kriterlerdeki tüm verilerin işlenmesi gerekir. Aksi takdirde alınacak olan işsizlik maaşı için yanlış hesaplama yapılabilmesi olanağı söz konusudur. Otomatik olarak hesaplama gerçekleştirmesi yapan uygulamalar kullanımı sayesinde de sadece sayıların girilerek kolaylıkla işsizlik maaşı hesaplaması yapılabilir.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Boyunca Devam Eder?

İşsizlik maaşının ne kadar süreyle  alınacağının hesaplanması için, son 3 yıllık sigorta prim gün sayısı ele alınır. Son 3 yıllık sigorta çalışma döneminde 600 günlük süre içerisinde işsizlik maaşı priminin ödeyenler 180 gün, 900 gün ödeyenler 240 gün, 1080 gün ve üzerinden prim ödeyenler için 300 gün süre boyunca işsizlik maaşı ödemesi alabilme hakkına sahip olurlar.

İşsizlik maaşı en az 6 ay olmak üzere en fazla 10 aylık sürede devam eder. Maaş ödemeleri, işyerinde çalışıyormuş gibi devam ettiğinden dolayı, belirlenen şartlarda değişiklik yaşanmaması durumunda herhangi bir kesinti olmadan devam eder. İşsizlik maaşı hakkına sahip olan herkes, belirlenen periyotlar içerisinde işsizlik maaş ödemelerini alabilirler.

İşsizlik maaşı

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı alma hakkına sahip olanlar için, işsizlik maaşı başvurusu yapılması zorunludur. Maaşın alınabilmesine yönelik olarak gerçekleştirilecek başvuru sayesinde, işsiz durumda olanlara maaş bağlanır. İşsizlik maaşı başvurusu, işten çıkarılmanın ardından 30 günlük süre içerisinde gerçekleştirilmelidir. SGK tarafından belirlenen işten çıkış tarihi üzerinden yapılan hesaplanmasıyla, gerekliliklerin yerine getirilebilmesi olanağı bulunur. İşle ilişiği tamamen kesilmiş olan çalışanlar, için İŞKUR birimlerine şahsi veya elektronik ortamdan başvuru gerçekleştirilmesi sayesinde işsizlik maaşı alınabilmektedir.

Yapılan başvurunun değerlendirilmesinin ardından, işsizlik durumu için gerekli şartı sağlayan her birey, sigorta primine göre belirlenen süre içerisinde işsizlik maaşını almaya devam edebilmektedir.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

Belirli şartlar dahilinde işsizlik maaşının kesilebilmesi durumu mevcuttur. İşsizlik maaşının kesintisine neden olabilecek faktörler birbirlerinden ayrılıyor olmalarıyla beraber, net ifadelerle belirlenen şartlarda değerlendirilirler. Aşağıdaki durumların tamamı işsizlik maaşının kesilmesine sebep olur.

  1. Aktif olarak işsizlik maaşını almaya devam eden kişiler, İŞKUR tarafından sağlanan iş olanaklarını haklı bir neden olmaksızın reddetmeleri durumunda işsizlik maaşı alma haklarını kaybederler. Teklifin reddedilmesiyle beraber, aktif olarak verilmekte olan işsizlik maaşı tamamen kesilir. Hak sahipliğinin sona ermesiyle birlikte, kalan aylar içerisinde de işsizlik maaşının alınabilmesi söz konusu olmaz.
  2. İşsizlik maaşı alan bireyler için gelir getiren işte çalıştıkları tespit edilir veya sosyal güvenlik kurumlarından aylık aldıklar tespit edilirse, işsizlik maaşı tamamen kesilir.
  3. İŞKUR tarafından yapılan mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına katılmaya yönelik olarak çağrılara cevap verilmemesi ya da reddedilmesi durumunda sigortalıların işsizlik maaşı kesilir. Aynı şekilde, İŞKUR tarafından yapılan yönlendirmenin ardından kursa katılım gösteren fakat mazeretsiz olarak devamsızlık gösterenlerin de işsizlik maaşlarının kesileceği belirtilmiş durumdadır.

İşsizlik maaşının kesilmesine neden olacak durumlardan herhangi birisinin görülmesi durumunda, tespit işlemlerinin gerçekleştirilmesinin hemen akabinde işsizlik maaşı aktif durumunu yitirir.

İşsizlik maaşı

 İşsizlik Maaşı Sorgulaması

İşten zorunlu olarak ayrılanlar için kazanılan haklardan birisi olan işsizlik maaşı için sorgulama yapılması sayesinde net bilgiye ulaşılabilmesi mümkündür. İşsizlik maaşının durumunun ne olduğu ve ne kadar alınacağı yönünde gerçekleştirilen sorgulama sayesinde, akıllarda soru işareti oluşturan her durum için kolaylıkla bilgi sahibi olunabilmesi mümkündür.

İşsizlik maaşı sorgulama işlemini gerçekleştirmek için e-Devlet kapısı kullanılır. Aşağıdaki yolların takip edilerek, kolaylıkla sorgulama gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

1-e-Devlet’e giriş yapılır

2-Kurumlar linkine tıklanır

3-Gelen ekran içerisinden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) linkine tıklanır

4-İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama seçeneğine girilerek sorgulama gerçekleştirilir.

e-Devlet üzerinden işsizlik maaşı sorgulama yapılması için kolay tercih edilebilecek bir diğer yöntem ise, ana sayfadaki arama kısmına İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama yazılması sayesinde ilgili ekrana ulaşılması yöntemidir.

İşsizlik maaşı için yapılacak sorgulama net bilgileri içeriyor olduğu gibi aynı zamanda oldukça kolay şekilde gerçekleştirilebilir. e-Devlet erişiminin sağlandığı her noktadan kolaylıkla sorgulama yapılabilmektedir. İnternete bağlı tüm cihazlardan kolaylıkla işsizlik durumunda gerçekleştirilecek sorgulama sayesinde kesin olarak bilgi elde edilebilir.

İşe Girdikten Sonra İşsizlik Maaşı Yanar mı?

Yeni işe girenler, bu süreç içerisinde işsizlik maaşı almaya devam ediyorlarsa; işe girildikten sonraki 15 günlük sürede Türkiye İş Kurumu’na bilgi verme yükümlülüğüne sahiptirler. İŞKUR bilgilendirmesinin yapılmasının ardından, çalışır duruma gelindiğinden dolayı işsizlik maaşı kesilmektedir. Sigortalı çalışanlar mevcut işlerinden çıkarılmaları durumundaysa tekrar başvurmaları halinde işsizlik maaşı alabilme hakkına sahip olurlar. İşsizlik maaşı devam ederken işe girmek işsizlik maaşının yanmasına sebep olmaz. Aktif olarak çalışır durumdakiler için işsizlik maaşı verilmesi söz konusu değildir.

Yorum yapın