İmza Sirküsü Nedir? İmza Sirküsü Ne İşe Yarar? İmza Sirküsü Nereden Alınır?

Kurum ve kuruluşları temsil eden kişilerde bulunması gereken imza sirküsü, noter onaylı belge olarak tanımlanır. Tüzel kişiler tarafından notere yapılan taleple birlikte; kurumla ilişkilendirilen belgeye dair sahtecilik yapılmaması, sahte imza kullanılmaması ve benzeri durumlara karşı önlem amacıyla imza sirküsü oluşturulur. Günümüzde iş hayatında yaşanan gelişmelerin hız kazanmış olmasıyla birlikte, imza sirküsü sürekli olarak telaffuz edilen kavramlardan birisi olarak ön planda yer alır. Şirket adına görevde bulunan yetkililerin sorumluluk alanları ve yetkileri imza sirküsü sayesinde belirlenir. Noter tarafından tasdiklenerek resmiyet kazandırılmış olması en önemli farkı oluşturur. Tüzel kişiye ait olan bilgilerin tamamını içermektedir. Bireysel olarak; unvan, adres, ticaret sicil numarası bilgileriyle birlikte kurum içerisindeki yetki alanları, kurumu temsil şekli, nüfusu ve bunlara ek olarak imza örnekleri belgede yer alır.

Hukuki işlemlerde imza sirküsü, maddi bağlamda gerçeğin ortaya çıkarılması gerekliliği oluştuğu durumlarda oldukça önemli değer taşır. Kurumlara ve kuruluşlarda yetki sahibi olan kişilerin belirlenmesi olanağını sağlayan bir belge olmasıyla beraber, şirketlere ait evraklarda sahtecilik yapılması gibi durumları engellemesiyle normal bir imzadan çok daha farklı değere sahip olur. Noter onayıyla verilmiş olan bir belge olmasıyla resmi işlemlerin tamamında kanıt niteliğini de taşır. Tüzel kişiler tarafından evraklarla alakalı olan her şey için kullanılabilir durumda olmasıyla birlikte bireysel hakları koruduğu gibi şirket haklarını da korumayı sağlar.

İmza Sirküsü Ne İşe Yarar?

İmza sirküsü, iş hayatı içerisindeki en önemli belgelerden biri olarak kabul edilir. Pek çok farklı açıdan sağladığı avantajlar bakımından olmazsa olmazdır. İmza sirküsü ne işe yarar? şeklinde soruya sahip olanlar için, imza sirküsünün işe yaradığı noktalar birbirlerinden ayrı olarak tanımlanabilir.

Sorumlu Belirlenmesi: Kurum veya kuruluşlarda imza sirküsü olmadan sorumluluk sahiplerinin belirlenebilmesi mümkün değildir. Resmi evrak işlemlerinin tamamlanabilmesinde görev alan tüzel kişiler için imza sirküsü şartı bulunur. Yapılan işlemlerin şirket tarafından değil, şirket tarafından belirlenen sorumlular tarafından yapıldığının ve sorumluluğun kişilerde olduğunun belgelenmesine olanak sağlar.

Sorunların Engellenmesi: Evraklarla alakalı olası problemlerin tamamının engellenmesi için kullanılır. İmza sirküsünün en önemli işlevi, iş dünyası içerisindeki olumsuz sorunların kurumlar için bağlayıcı niteliğe sahip olmamasını sağlamaktır. Noter tasdikli olarak verilen imza sirküsüyle beraber evraklarda oluşabilecek sorunlar için şirket muhatap olarak kabul edilmez.

Ticari İşlemlerde Hukuki Sonuçlar: İmza sirküsü olan yetkili kişiler tarafından imzalanan belgeler ticari işlemlerde doğabilecek hukuki sonuçlar için güvence olarak kabul edilir. Tüm ticaret anlaşmalarında yetkili kişilerin işlem yapabilmesi olanağını sağladığı gibi aynı zamanda yasal açıdan hem yetkililerin hem de kurumların güvence altında olmalarını sağlar. Yasal açıdan oluşabilecek sorunlarda taraflara ait hakların korunmasında imza sirküsü resmi evrak niteliği taşıdığından dolayı incelemeler bu sayede eksiksiz olarak gerçekleştirilir.

İmzanın Taklit Edilmesini Önler: İş hayatının hemen her anında yetki sahibi olan kişilerin imza atması gerekliliği söz konusudur. İmza sirküleri sayesinde imzanın taklit edilmesinin önüne geçiliyor olduğundan dolayı güvenlik oldukça kolay şekilde sağlanabilir. İmaların sahtecilikle çoğaltılabilmesi de imza sirküsüyle beraber tamamen ortadan kalkar.

İmza sirküsü genel hatların tamamı göz önünde bulundurulduğunda sahip olduğu önem bakımından tüzel kişilerle birlikte kurum ve kuruluşlarının resmi çerçevede belirli haklarının bulunmasını sağlar. İmza sirküsünün taşıdığı resmi evrak değerliyle birlikte her işlem kontrol altında tutulur. Sahip olduğu bağlayıcılık değeriyle beraber kabul şartı olarak istenmesi dolayısıyla son derece büyük bir etkiye sahip olmasıyla iş hayatının zorunlu şartlarının sağlanmasını beraberinde getirir.

İmza Sirküsü Nereden Alınır?

İmza sirküsü sahip olduğu önemle beraber mutlaka alınması gereken evraklardan birisi konumunda bulunur. Öncelikli olarak en yakın notere müracaat edilmesiyle beraber imza sirküsü alabilme olanağı doğar. Gerekli olan belgelerin notere iletilmesinin ardından noter tarafından tasdik işlemi için gerekli olan incelemeler ayrıntılı olarak sağlanır. İmza sirküsü alacak olanlarda belgelerin sunulmasının ardından 2 belgeye en az 3 adet imza istenir. İmzaların atılması işlemi tamamlandıktan sonra noter tarafından imza sirküsü hazırlanır.

En yakın noterden alınabilecek olan imza sirküsü için notere belirli tutarda maddi ödeme yapılır. İmza sirküsünü çıkaracak olan tarafından karşılanacak olan tutarın ardından, noter tarafından belgenin tahsis edilerek kullanıma uygun hale getirilmesi sağlanır. Tasdiklenmiş olan imza sürküsü her resmi işlem için hazır durumdadır.

İmza Sirküsü Çıkarmak İçin Gerekli Evraklar

Noterde çıkarılabilen belge olmasıyla beraber imza sirküsü için başvuru esnasında istenilen bir takım evrakların teslim edilmesi zorunluluğu bulunur. Gerekli olan evrakların tamamının eksiksiz olarak ilgili notere teslim edilmesiyle birlikte imza sirküsü hazırlanması için gerekli olan işlemlerin başlatılabilmesi mümkündür. Her evrak tamamlandıktan sonra notere sunulmasıyla beraber imza sürküsü hazırlanması işlemlerinde zaman kaybı yaşanmayacağı gibi aynı zamanda herhangi bir problemle de karşı karşıya kalınmaz. Notere teslim edilen evrakların tamamı resmi belge niteliği taşımalıdır. Gerekli evraklar, kurum ve bireyler için özel olarak kategorize edilirler. Aşağıda evrakların hepsinin tamamlanmasının ardından notere başvurulabilir:

  • Kurumun kayıtlı olduğu yere ait sicil gazetesi
  • İmza sirküsünü çıkaracak olan kişiye ait nüfus cüzdanı ve fotokopisi
  • Vergi levhası

İmza sirküsü için gerekli evrakların kullanılabilme sürelerinin geçmemiş olmaması gerekir. Yeni ve güncel tarihe sahip olan evraklar imza sirküsü başvurusu için kullanılabilirler. Aynı şekilde yırtık veya herhangi bir noktalarında bozulma olmamaları gereklidir. İlgili noktalardan temin edilecek olan evraklar sayesinde kısa süre içerisinde başvurunun gerçekleştirilmesi ve bununla birlikte noterin işlemleri başlatabilmesi olanağı bulunur. Evraklar olmadan imza sirküsü alınabilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Belgeler, noter tarafından belirlenen şartlara uygun olarak teslim edilmelidir. Özel durum oluştuğu durumda noter tarafından ekstra belge istenebilir.

İmza Sirküsü Geçerlilik Süresi

Geçerlilik süresi, imza sirküsü için önemli detaylardan biridir. Kurum veya kuruluşların yetkilendirdiği kişilerin görev süresiyle doğrudan ilişkili olarak değişkenlik gösterir. Ticari şirketler için imza sirküsü, şirketi temsil edecek olan kişilere özel olarak düzenlenerek aktif olarak kullanılır. Yönetici görev süresinin tamamlanmasının ardından, yetkisi olan kişilerin yetkisi ortadan kalkmış olur. İmza sirküsünün resmi nitelik kazanabilmesi için yetkilerin dayanağı olarak alınan karar tarihlerinin esas alınması zorunluluğu bulunur.

Limited şirketler için müdürlerin imza sirküsü, müdür olarak görev yapılan süreye bağlı olarak geçerlidir. Limited şirketlerinde göreve başlayan müdürlerde atama süresiz olarak yapıldığından dolayı, belirli bir tarih değil mesleki şartların değişkenliği ön planda bulunur. Müdür görevden ayrıldığı andan itibaren imza sirküsünün geçerliliği ortadan kalkar. İmza sirküsünde özel olarak süre kısıtlamasına dair bir ibare bulunması durumunda bir ayrıcalık sağlanarak, ticaret sicil gazetesiyle beraber notere başvuru yapılması durumunda müdürlerin tekrar imza sirküsü yetkisi kazanabilmesi olanağı mevcuttur.

Anonim şirketler için imza sirküsü geçerlilik süresi yönetim kurulu tarafından belirlenir. TTK’nin (Türk Ticaret Kanunu) ilgili maddeleri göz önünde bulundurularak anonim şirketler için 3 yıllık periyotlarda yönetim kurulları seçiminin yapılmasıyla beraber, imza sirküleri seçime göre tekrar gözden geçirilir. Görev süresinin belirli bir süreyi kapsıyor olmasıyla beraber, yönetim kurulu değişikliği yaşanması durumunda imza sirküsünün geçerliliği kalmaz.

İmza sirküsünün temel olarak geçerlilik süresi kişilerin yetki süresine bağlı olacak şekildedir. Kurum ve kuruluşlar içerisinde birey bazında görevden ayrılmalar veya değişimler yaşandığında imza sirküsü geçerliliğini yitirmektedir. Her birey, yetkili olduğu süre zarfı boyunca bu ayrıcalığa sahip olur.

İmza Sirküsü İle İmza Beyannamesi Arasındaki Fark

En çok karıştırılan iki kavram olarak ön plana çıkan imza sirküsü ve imza beyannamesi temel olarak farklılıklara sahiptir. Birbirlerinden ayrıldıkları noktalar çok küçük gibi görülse de oldukça fark yaratan noktalar olarak tanımlanırlar. İmza sirküsü şirketteki sıfatı ve yetkileri gösterdiği gibi aynı zamanda imza örneğini de göstermektedir. İmza beyannamelerine ek olacak şekilde ilzam ve temsil yetkisini sağlıyor olmasıyla önem kazanır. İmza beyannamesi şahıslar tarafından bireysel olarak alınabilen bir belgedir. Herkesin noterden belirli bir ücret karşılığında bu belgeyi alabilme hakkı bulunur. İmza sirküsü imza yetkisinin olduğunu gösterdiği gibi aynı zamanda şirket içerisinde sahip olunan yetkiyi de net olarak ifade eden bir belge kapsamında değerlendirilir. Noter tarafından tasdiklenmesi gereken imza sirküsü şahısların yetkilerinde bağlayıcı role sahip olmasıyla beraber ön plana çıkar.

İmza sirküsü ve imza beyannamesi birbirlerinden ayrılan özellikleriyle beraber farklı değerlere sahip olarak ayrılırlar. Kurumlar tarafından yetkilendirilen kişiler için imza sirküsü olmazsa olmaz kabul ediliyor olmasıyla birlikte imza beyannamesinde böyle bir durum söz konusu değildir. Çıkarılma amaçları açısından farklı özellikleri taşıyor oldukları gibi aynı zamanda kullanılabilecekleri alanlar da farklılaşır. İmza beyannamesinin geçerlilik süresi de imza sirküsünden farklı olacak şekilde devam eder. İş süresi boyunca alınmış olan beyanname esasıyla birlikte belirli işlemlerin yapılabilmesi mümkündür.

İmza Sirküsü Düzenlenirken Dikkat Edilen Nokta Nedir?

İmza sürküsü kurum ve kuruluşlar için önem taşımasıyla birlikte yapılan anlaşmalarda bağlayıcı nitelikteki belge olarak kabul edilir. İmza sirküsü düzenlenirken dikkat edilen önemli bir noktanın bulunuyor olmasıyla beraber olası sorun yaşanması durumlarıyla karşı karşıya kalınmasının tamamen önüne geçilir. Düzenleme işleminin gerçekleştirilmesinde ana sözleşme her zaman esas olarak alınarak işlemler bu sözleşme üzerinden gerçekleştirilir. Bu durumda yapılacak düzenlemede imza sirküsünün bulunduğu belgenin ana sözleşme olmasıyla beraber kararlaştırılan anlaşmalar gerçekleştirilmektedir.

imza sirküsü

Bir Şirkette Aynı Anda Birden Fazla İmza Sirküsü Geçerli Olur mu?

Şirketler tarafından imza sirküsü onaylanması aşamasında temsil yetkisinin birden fazla kişide bulunabilmesi olasıdır. İmza sirküsünün bir belge için iki farklı kişide bulunduğu ele alınırsa, çift imza yetkisinin bulunması gereklidir. Mevcut olan imza yetkilerinin imza sirküsü ile sağlanıyor olması detayı sağlandıktan sonraki dönemde şirketler arasında kesin olarak anlaşmanın yapılabilmesi için sözleşmede bu detayın belirtilmesi gerekir. Eğer imza sirküsü bulunan iki kişi tarafından imzalanacak bir belge bulunuyorsa belgenin gereğine uygun şekilde düzenlenmesi gerekir.

İmza Sirküsünün Kullanıldığı Alanlar Neler?

İmza sirküsü pek çok farklı alanda kullanılabilmeye uygun bir belge olarak tasdik edilir. Kullanılması aşamasında noter tarafından tasdik edilmiş olması gerekliliği bulunduğundan dolayı, noter tarafından tahsis edilecek olan belge geçerlilik şartlarını sağlamış kabul edilir. Şirketler için kuruluş aşamasından itibaren farklı zaman dilimleri içerisinde yapılacak olan anlaşmalar ve daha farklı işlemler için imza sirküsü kullanılmaktadır. Vergi dairesi, mahkemeler, anlaşmalar, şirketler arası ortaklıklar için yetki verilen kişi tarafından kullanılabilir durumdadır. İmza sirküsünün sunduğu olanaklar bakımından her zaman istenebilmesi olasılığı bulunur. Aslı veya fotokopisiyle işlem yapılabilmesi olanağını beraberinde getirmesiyle beraber, talep edildiği haliyle resmi işlemlerin tamamında kullanılmaktadır.

İmza sirküsünün kullanım alanları farklılık göstermekle beraber her alanda geçerli hükme sahip olmasıyla beraber kanun açısından bağlayıcı esasına sahiptir. Yetkili kişiye dair mevcut olan imza sirküsü üzerinden yapılacak olan tüm işlemlerin değerlendirilebilmesi sağlandığından dolayı kanun açısından doğabilecek zararların veya sahtecilik durumları her açıdan kolaylıkla engellenir durumdadır. Kullanıldıkları zamandan itibaren geçerliliklerini bağlayıcı olarak korumaya devam ederler. İmza sirküsüyle tamamlanmış olan işlemler sözleşmedeki mevcut olan şartlar göz önünde tutularak sürekliliğini korur. Bu noktada sözleşme esas, imza sirküsü ise bağlayıcıdır. Sözleşme devam ederken imza sirkü yetkisini kaybetmiş olan bireyler olabilir. Bu durumda sözleşmenin devamlılık esaslarının kontrol edilmesiyle beraber geçerliliğini koruyabilme veya bozulabilme durumu söz konusu olur.

İmza Sirküsü Çıkarma Fiyatı

İmza sirküsü sadece noter tarafından tasdiklenebilecek bir belge olmasıyla beraber, belirli bir fiyat üzerinden sirkünün çıkarılmasına yönelik olarak fiyat uygulaması gerçekleştirilir. Notere gerekli olan verilmesinin ardından sirkünün hazırlanması işlemi devam ettiği gibi, son aşamada noter tarafından tahsis edilecek duruma gelen sirkü için ödeme yapılır. Ticari faaliyet kapsamında verilecek bir belge olarak değerlendirildiğinden dolayı fiyatı 92 TL ve 130 arasında değişkenlik gösterir. İmza sirküsü için talep edilen tutar hazırlanan evrakların sayısına göre ve aynı zamanda şirket görevlileri dahilinde farklı tutarlara sahip olabilmektedir. Noterden çıkarılacak imza sirküsü için hem evrak hem de görevli sayısında artış yaşanması ücretin artmasına sebep olur.

İmza Sirküsü Güncel Olması Önemli midir?

Bir şirketin imza yetkisinin tek bir kişide toplanmasını sağlayacak olan imza sirküsünün her zaman güncelliğini koruması büyük bir önem taşır. Güncelliğini korumayan imza sirküsü yapılacak olan resmi işlemlerde geçerli olarak kabul edilemeyebilir. Resmi evrak niteliğine sahip olduğu gibi kurum ve kuruluşlara ait olan tüm işlemlerin tamamlanabilmesinde rol oynuyor olduğundan dolayı güncel olmasına her zaman dikkat edilmesi gerekir. Noter tarafından tasdik edildikten sonraki uzun vadeli dönem içerisinde güncelliğini yitirebileceğinden dolayı gerekli olan kontrollerin yapılmasına dikkat edilmelidir. İmza sirküsünün güncel değere sahip olması beraberinde sorun yaşamadan şirketler için her işlemin kolaylıkla yapılabilmesini sağlar.

İmza Sirküsü Yenilebilir mi?

Şirket tarafından belirlenen yetki süresinin dolmasının ardından yetkili kişinin aynı kalması kararlaştırıldığında imza sirküsünün yenilenmesi gerekir. İmza sirküsünün yenilenmediği durumda süre dolduğundan dolayı yetki verilmiş olsa bile, imza sirküsü olmadan resmi işlemlerin yapılması aşamasında belgelerin geçerlilik kazanması söz konusu değildir. İmza sirküsü, belirlenen şartlarda yenilenebilmesi mümkün olduğundan dolayı yetkisi devam edenler için bu işlem gerçekleştirilmelidir. Sirkünün yenilenmesi sürecinde yetkili olan kişilerin şirket içerisinde sahip oldukları unvanın belirlenmesi ve buna göre yenileme işlemlerinin sağlanması zorunludur. Yenileme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için yönetim kurulu seçilmesi gerekir. Yönetim kuruluna yönelik olarak yetki atamalarının yapılmasının ardından sonraki dönemde notere başvuru yapılarak imza sirküsünün yenilebilmesi olanağı bulunur.

İmza sirküsünün güncellik durumuna ve şirket içerisinde yetki değişikliklerine bakılarak yenileme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesine kolaylıkla gözden geçirilir. İmza sirküsü yenileme için gerekli şartların yerine getirilmesiyle beraber, yenileme gerçekleştirilerek belirli bir süre boyunca devam edecek şekilde imza sirküsü kullanılabilmesi olanağı mevcuttur.

İmza Sirküsü Olmazsa Ne Olur?

İmza sirküsü olmayanlar yetkili olarak kabul edilseler bile şirket içerisinde veya şirket dışarısında belgelerde imzalarının olması gerektiği durumda resmi belge geçerliliği bulunmaz. İmza sirküsü demek şirket yetkisinin tamamen belirlenen kişiye verilmesi demek olduğundan dolayı, imza sirküsü olmadan hiçbir şekilde işlemin yapılabilmesi mümkün değildir.

Yorum yapın