Finansal Kriz Nedir? Türkiye’de Yaşanan Finansal Krizler!

Üretim, hizmet veya finansal kuruluşların varlıklarının şiddetli düşüşler yaşamasında oluşan durum Finansal Kriz veya Ekonomik Kriz olarak adlandırılır. Modern anlayış ile ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması anlamına gelmektedir. Varlıkların şiddetli düşüş yaşaması ardından oluşan uzama süresi ne kadar ilerler ise durumda o kadar ciddileşmektedir.

Türkiye’de Yaşanan Finansal Krizler (1929-1980)

1929 Osmanlı Krizi

Tek merkezli yönetimde oluşan bir krizdir. Ülkedeki sanayi, tarımsal faaliyetlerin yapılmaması, savaş hali ve ilkellikten halk yoksul duruma düşmüştür.

1946 Krizi

2.Dünya savaşının bitmesi ardından, tarım faaliyetlerindeki arazi sıkıntıları, tarımsal araçların sağlanamaması, genç yaşta kişilere askerlik verilmesi ve Türkiye’de üretimin hızla düşmesi sonucunda oluşan bir finansal krizdir.

1954 Krizi

İklim şartları, tarım alanındaki verimsizlikler, siyasi, dış ülke borçları Türkiye’deki enflasyon oranını 3’e çıkarmıştır. Ardından yükselen enflasyon oranıoranını gördüğünde Türkiye yeni bir finansal kriz ile karşı karşıya kalmıştır.

1958 Krizi

Türkiyedeki Liberalizm politikaları 1958 krizini ortaya çıkarmıştır. Bu krizin oluşmasında ortaya konulan genel sebepler İktidarın yüksek harcamaları, dış ülkelerden sermaye, ve dış borçlar olarak bilinmektedir.

1969 Krizi

AP iktidarının oluşturduğu 5 Yıllık ekonomik programa göre yatırım harcamaları yükseltilecek ve dış ülkelere bağımlılık azaltılacaktı. İhracat ve işçi dövizler Türk Lirası’nın aşırı değerli olmasından dolayı gerçekleştirilemiyordu. 12 Mart 1971 tarihinde darbe oldu. Türkiye kısa süreli finansal krize girdi ancak uygulanan IMF politikası ile e oranında değeri düşürüldü. 1 Dolar = 15 TL olarak belirlendi.

1978 Krizi

İthalat yapmak için alınan borçlar gereken yerlerde kullanılmadı. 1970 Yılında dış borç 1.8 Milyar Dolar, 1978 senesine gelindiğinde 10 Milyar dolara çıktı. Vadeli borçlar (BİP) R seviyesini gördüğünde Türkiye yeni bir finansal kriz ile karşılaştı.

1980 Krizi

Yakıt fiyatlarının 0 oranında artması, İşsizlik oranı, Temel eşyaların karaborsacıların eline geçmesi nedeniyle Enflasyon değeri c’e yükselmiştir. 1980 Senesinde Türkiye yeni bir finansal krize girmiştir.

Finansal Kriz Öncesi Yaşanan Belirtiler

Ekonomik kriz, öncesinde en çok bilinen belirtilerden birisi Döviz Kurlarındaki hızlı artışlardır. Ayrıca sanayi faktörleri Ekonomik Kriz gelişmesinde çok önemli bir yer kapsamaktadır. Sanayi faktörlerinin durgunlaşması ekonomik krizi yakından etkileyen bir durumdur. Genellikle işsizlik oranları 6 oranlarında artış göstermektedir.

Yorum yapın