Emekli Çalışan Rapor Parası Alabilir mi?

İş kazası, hastalık, hamilelik gibi durumlarda doktordan rapor alınan sigortalıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödeneğe rapor parası denilmektedir. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden işçiler de belirli durumlarda doktordan rapor alabilmektedirler. Bu durumda emekli olup da çalışan işçilere aldıkları rapor karşılığında bazı durumlarda rapor parası ödenmekte bazı durumlarda ise rapor parası ödenmemektedir. Ödemeler banka hesaplarına ya da PTT şubelerine gelmektedir. E-devlet üzerinden rapor ödemenizin gelip gelmediğini kontrol ettikten sonra nereye yatmış olduğunu da göreceksiniz. Daha sonra gidip paranızı çekebilirsiniz.

Rapor Parası Alma Şartları Nelerdir?

İş kazası geçiren sigortalıya, doğum yapan sigortalıya, meslek hastalığına yakalanan sigortalıya ve hastalanan sigortalıya aldığı iş göremezlik belgesi karşılığında rapor parası ödenir. Bu durumlarda rapor parası ödemesi de belirli şartlara bağlanmıştır. Belirtilen durumlarda sigortalı işçi geçici olarak iş göremezliğe uğramış olmalıdır. Bunu belgelendirebilmesi için de SGK tarafından yetkilendirilmiş bir sağlık kuruluşundan iş göremezlik belgesi alması gerekir. Sağlık raporu aldığı tarihten önceki son bir yıl içinde 90 gün sigorta priminin ödenmiş olması gerekir. Sigortalı iş kazası ya da meslek hastalığı geçirmişse, geriye dönük olarak 90 gün prim ödeme şartı aranmaz. Bu durumdaki bir işçi için eğer 1 gün dahi sigorta primi ödense, rapor parası almaya hak kazanır ve rapor parası raporun ilk gününden itibaren ödenir.

İşçi herhangi bir sebepten hastalanmışsa ve doktordan sağlık raporu almışsa, rapor parası ödenmesi için bu işçide geriye dönük 1 yıl içinde 90 gün prim ödeme şartı aranır. Doğum raporu için ise, işçinin yine son 1 yıl içinde 90 gün priminin ödenmiş olması gerekir. Bu durumda kadın işçiye doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta için raporunun her günü için rapor parası ödenir. Çoğul gebeliklerde, doğumdan önceki süre 10 hafta olarak uygulanır.

Rapor Parası Kimlere Ödenir?

Rapor parası ödemesi ile ilgili 5510 sayılı kanun incelenmesi gerekiyor. Bu kanunun 18. Maddesinde, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezlik raporu alan herkese rapor parası ödenmektedir. İş göremezlik ödeneği, iş kazası ve meslek hastalığı için raporun her günü ödeme yapılır. Doğum raporunda da raporun ilk gününden itibaren ödeme yapılır. Ancak, hastalık durumunda raporun 3. Gününden itibaren ödeme yapılır. İlk iki gün ödenmez.

İş Kazası Geçiren Emekli Çalışana Rapor Parası var mı?

Emekli çalışanlardan her ay iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi kesilmektedir. Bunun nedeni, emekli işçiler sosyal güvenlik destek primine tabidirler. Bu nedenledir ki, iş kazası ve meslek hastalığı geçiren çalışana rapor aldığı ilk günden itibaren emekli çalışan rapor parası ödenir.

Hastalanan Emekli Çalışana Rapor Parası var mı?

Emekli çalışanlar sosyal güvenlik destek primine tabi oldukları için onlardan sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi kesilmektedir. Bu çalışanlardan hastalık sigortası veya kısa vadeli sigorta primi kesilmemektedir. Bu nedenle, hastalanan bir emekli çalışana rapor parası ödenmemektedir.

Emekli Rapor Alırsa Maaşı Kesilir mi?

İşveren, rapor alan işçinin parasını ödemek zorunda değildir. İşçiye SGK ödeme yapmaktadır. Emekli çalışan da hem geçici iş göremezlik ödeneği alamayacak, hem de işverenden para alamayacaktır. Bu durumu önceden öngörmek gerekir ve emekli işçi iş sözleşmesi yaparken, iş göremezlik raporu aldığında parasının kesilmeyeceğine dair bir madde koydurmalıdır. Bu emekli çalışan işçiyi mağdur etmeyecektir.

Rapor aldığında iş göremezlik ödeneği alamayacak ancak, işyerinden maaşını almaya devam edecektir. Sonuç olarak, emekli çalışan işçi eğer meslek hastalığı veya iş kazası geçirmişse rapor parası alabilir. Ancak doğum veya hastalık durumunda rapor parası alamaz.

Yorum yapın