Borsadaki Riskler Nelerdir?

Borsa, yatırım yapılması ve eldeki paranın değerlendirilmesi için olanak sağlayan bir platform olmasının yanı sıra çeşitli risklere de sahiptir. Özellikle borsa hakkında bilgisi ve deneyimi olmayan bireyler çok para kaybedebilirler. Borsada bilgi ve tecrübe çok önemlidir. Şans gibi bir durum söz konusu değildir. Aynı zamanda bireylerde analiz yeteneği de olması gerekir. Bireyler piyasayı analiz ederek buna göre yatırım yapabilirler. Bu durumda riskler de iyi bir şekilde analiz edilmiş olacaktır. Yüksek kazançların sağlanması için yüksek riskler de göze alınmalıdır.

Borsadaki risklerin önemli ölçüde artması ve bireylerin hatalar yapması kaybetmeye neden olmaktadır. Bu konuda bireyler iyi analiz yapmalıdır. Hataların nedeni, kendilerine özgü stratejiler geliştirememeleri olabilmektedir. Başkalarının dediklerine göre işlem yapmaları ya da duygularına göre hareket etmeleri kaybetmelerine neden olur. Bu konuda psikoloji de önemlidir. Aceleci olmamak ve sabırlı davranmak önemlidir. Eğer bireyler sakin olmaz, kendi stratejilerini belirlemez ve mantıklı hamlelerde bulunmazlarsa kaybederler. Borsada kulaktan dolma bilgiler ve şans işe yaramaz.

Borsadaki Riskler

Borsadaki riskler genel olarak, faiz oranı, enflasyon, finansal, piyasa, iş ve yönetim gibi risklerdir. Ülkede olan olaylar piyasayı çok fazla etkilemektedir. Bu bağlamda borsa da etkilenmektedir. Faiz oranı riski, faiz oranlarının yükselmesi ile menkul kıymetlerin fiyatlarında olumsuz etkilenmeler olabilmektedir. Bunun için piyasanın takibi iyi bir şekilde devam etmelidir.

Enflasyon riskinde, menkul kıymetlerin fiyatlarının değişmesi pazarın satın alma gücüne bağlıdır. Alma gücü azaldığında enflasyon etkilenir. Piyasa riski, psikolojik etkilere bağlı olarak borsa araçlarının fiyatlarında düşüşler yaşanabilmektedir. Siyasi ve benzeri durumlarda piyasa etkilenmektedir. Bu etkilenmeler de genel olarak hisse senetleri üzerinden kendini göstermektedir. Finansal risk, olan varlığın ortaklara finanse edilmesi riskidir. İş riski, şirket satışlarında oluşan değişikliklerdir. Şirket içerisindeki sıkıntılardan kaynaklı olabilmektedir. Rekabetin artması, grevin olması, hammadde ile ilgili durumlar iş riskini meydana getirmektedir. Yönetim riski, şirketlerdeki yönetim ile ilgili olan risktir. Yönetici kadronun başarısı veya başarısızlığı bu riski oluşturan en büyük etmendir.

Bu risklere bağlı olarak bireyler büyük veya küçük kayıplarda bulanabilirler.

Yorum yapın