Bir Kanser Hastası Ölürse Kredisine Ne Olur?

Bankalardan kredi alma işlemi sırasında sağlık raporu istenmez. Şayet bu rapor talep edilse dahi bu süreç içerisinde kişinin başına neler gelebileceği kimse tarafından bilinemez. Kişi hayatını sona erdirecek bir rahatsızlığının bulunduğunu bilse dahi bu dönem içerisinde kredi çekebilir, böyle bir talepte bulunabilir. Bunun yanında kanser gibi hastalıklar dışında kişi gün içinde başına gelecek trafik kazası, kalp krizi vb. olaylar nedeniyle de hayatını kaybedebilir.
Bir Kanser Hastası Ölürse Kredisine Ne Olur?
Bankalar kredi verirken hayat sigortası yaptıkları için ölüm nedenine bakılarak bu kredi kapama bakiyesi sigorta tarafından karşılanmaktadır.
[doc]

Peki, Bir Kanser Hastası Kredi Çektikten Sonra Ölürse Borcuna Ne Olur?

Eğer kişi kredi çektikten sonra rahatsızlığı veya başka bir sebep nedeniyle yaşamını yitirirse bakılacak ilk şey kişinin Hayat Sigortası. Fakat her insanın hayat sigortası olması şart değil. Bu durumda başvurulacak ikinci yöntem ise kişinin kefilidir. Kişinin kefili yoksa ki şuan örnek olarak memurlar için kefil aranmaz, bu durumda başvurulacak üçüncü yöntem kişinin varisleridir.

Hayat Sigortası Olan Kişinin Borcu Her Durumda Karşılanır Mı?

Konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi alınırken kişilere hayat sigortası da yapılır. Kişi vefat ettiğinde bu borç hayat sigortası tarafından karşılanır bu durum kefile ya da varislere intikal etmez.

Fakat kişi sigorta yaptırdığı sırada hayatına son verebilecek bir hastalığa sahipse ve bunu yetkili kişilere belirtmemiş ise sigorta ödeme sırasında sıkıntı çıkarabilir.

Buna benzer başka bir durumda ise kişi hayatına kastedecek bir davranışta bulunmuş yani intihar etmişse, bu borcu da sigorta ödemez borç kefil ya da varislere aktarılır.

Varisler Ölen Kişinin Borcunu Ödemek Zorunda Mıdır?

Kimse kimsenin borcunu ödemek zorunda değildir. Ancak kişinin ölümü sonrasında mal varlığı bir bütün olarak yani alacakları ve verecekleriyle varislere geçer. Bu borçtan kurtulmak varislerin elindedir.

Mirasın reddi için mirasçılar sarih bir biçimde beyanda bulunmalılar. Bununla ilgili kanun 4721 sayılı Medeni Kanunun 605. maddesinde yer alır. Beyan için belirtilen süre ise 3 aydır.

Hayat Sigortası Hangi Durumlarda Geçersiz Olur?

​Hayat sigortası, sigorta şirketlerinin, belirli bir prim karşılığında sigorta yaptırmak isteyen kişinin, sözleşmede kapsamında yer alan süre içinde ve sözleşmede belirlenmiş hallerde yaşam kaybı ya da sözleşmede belirtilen zamandan daha uzun yaşaması durumunda, kendisine veya sigortalının belirlediği kişi ya da kişilere sigorta bedelini ödedikleri sigorta çeşididir.

Hayat Sigortası Ne İşe Yarar?

Hayat sigortaları, sigortalının başına daha önceden tahmin edilemeyen, beklenmedik bir olay gelmesi halinde, sigortalıyı ve ailesini, sevdiklerini güvenceye altına almaya yarar. Bunun yanında kişinin tasarruf yapmasında olanak sağlar.

Hangi Durumlarda kapsam dışıdır?

Sigortalı, sigorta yaptırdığı şirkete haber vermeksizin, ticari hava yollarında yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak ya da herhangi bir hava gemisinde sadece yolcu olarak seyahat edebilir. Sigortalının hayatını kaybetmesi, araçta yolcu olarak bulunması dışında, havada yapılan yolculuklar sırasında olursa, sigorta şirketi sadece riyazi ihtiyat ödemekle sorumludur. Böyle bir durumun varlığında kesinlikle yakınlarına ölüm tazminatı ödenmez.

Sigortalı, yenilemeler ile birlikte üç yıl süren ve ölüm olasılığına karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre sona erdikten sonra intihar ederse ya da intihara teşebbüs etmesi sonucu hayatını kaybederse, sigorta şirketi sigorta bedelini ödemekle sorumludur. Sigortalının intiharı ya da intihara teşebbüsü sonucu hayatını kaybetmesi, akli melekelerindeki bir rahatsızlık yani ruhsal sorunlar sebebiyle ve 3 yıldan önce gerçekleşmişse sigorta şirketi sigorta bedelini ödemesi sorumlulukları altındadır.

Sigortadan yararlanan kimse, hayat sigortası yaptırmış olan kişiyi öldürmüş ya da onun öldürülmesi için yardım ya da herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden kesinlikle yararlanamaz. Bu durumda sigorta şirketi, ödemeyi kalan miraçlarına yapar.

Aksi sözleşmede belirtilmedikçe, hayat sigortasının savaş halinde geçerliliği bulunmaktadır. Ancak, hayat sigortasını yaptıran kişi savaş sırasında ve savaş hareketleri nedeni ile hayatı sonlanırsa, hayatını kaybettiği tarihteki riyazî ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek olan süreye ait yasal faizleri ile birlikte mirasçılarına ödenir. Sigortalı, yine aksine bir sözleşme olmadığı sürece, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı, biyolojik ve kimyasal maddeler kullanılarak yapılan saldırı ve sabotaj neticesinde ölürse, sigorta şirketi sadece matematik karşılıkları ödemekle sorumludur.

Yorum yapın