Bankaların B Tipi Fon Getirileri

B Tipi Fon toplam değeri en düşük % 80 devamında Türkiye Cumhuriyeti’nin hazinesine ihraç etmekte olduğu döviz cinslerinden dış borç aracına (Eurobond) ile Türk özel sektörü şirketleri yurt dışı ihraç etmekte olduğu döviz cinsinden olan dış borç aracı (Eurobond) yatırımı yapılacaktır. Fon gelişimi ya da gelişim göstermekte olan piyasa içinde de ABD dolarıyla Euro cinsi için de ihraç edilen kamu veya özel sektörler borç aracı içinde yatırım yapılmasını ön plana sunar. Fakat fon portföyü fon toplam değeri en çok % 20 oranı ile yabancı borç araçları içerisine dahil edilir. Fon, Euro bond yatırım tercih etmekte olan orta, uzun vadede düşünülen yatırımcılar için uygun olur.

Garanti Portföyü Özel Sektörü Borç Araç Fonlar

Fon portföyü en az % 80 devamlılık sağlanarak kamu ile özel sektördeki borçlanma araçları üzerinden yatırılır. Fonlar, kamu ile özel sektördeki borçlanma araçları yatırım yapılarak orta- uzun vade üzerinde kamu borç araçları üzerinde faiz getirileri elde edilmesini hedeflemektedir.

Garanti Portföyü Orta Vade Borçlanma Araç Fonları

Fon, ağırlığı üzerinde orta vadede Hazine Borçlanma Enstrümanları yatırımı yapılır. Tahvil ile bono yatırımının yapılmasını isteyen orta riskte olan seviye sahip yatırımcıların uygunluk seviyesi sağlanır. Fonun toplam değeri en düşük % 80 devamlı olan kamu ile özel sektördeki borç araçları yatırılır ve aynı zamanda fon portföyü aylık ağırlık orta vade 730 gün üzerinden fazla olmaktadır. Fon portföyleri yönetilirken piyasadaki faiz beklentileri ile kamu özel sektördeki borç araçları varlık dağılımının değiştirilip portföy vade yapısını dinamik şekli ile de kullanımını ve likidite olarak yüksek orta düzeyli ve uzun vadede kamu ve özel sektördeki borç araçları içerisinde tercih edilebilir. Fon portföyünün yönetimi söz konusu iken piyasadaki faiz beklentileri ile kamu özel sektörü borçlanması araç varlık dağılımının değişimi portföy vade yapıları dinamik şekilde kullanımı söz konusu olur.

Türkiye Dışında B Tipi Fon Kullanan Ülkeler

Bu tip fonlar genellikle, Meksika, Çin, Brezilya, Rusya, Kolombiya, Filipinlere, Arjantin, Endonezya, Güney Afrika, Kazakistan ve benzeri 50 üzerinde gelişmekte olan ülkelere de tek bir fonla kolay bir erişim imkanının sunulması söz konusu olur. Gelişmekte olan ülkeler büyüme potansiyeli ortak olması fırsatları bulunmaktadır.

Yorum yapın